वीरगंज महानगरपालिका एप | Birgunj Metropolitan City App Apk Download

Download Birgunj Metropolitan City Apk Latest Version for Free at Here. You can Download Birgunj App For 1000% free. You can also get full details of this app on this web page.

What is Birgunj Metropolitan City Apk

Birgunj Metropolitan City Apk
Birgunj Metropolitan City Apk

Also See: GB Twitter Apk

Birgunj Metropolitan City App provides data relating to the Birgunj Metropolitan town.  This application provides data relating to the Birgunj Metropolitan town like municipality services, ward data, representatives and staffs contact data, news and events, budget data, in style destinations and additional.

This was the full description of Birgunj app provided officially by Birgunj municipality. Birgunj Apk latest version is free to download at here.

Features of Birgunj Metropolitan City Apk

  • Ad Free App
  • Free To Use
  • Emergency Numbers like Ambulance
  • No Signup Required
  • All Services of Birgunj is Available
  • Easy To Use
  • Contact/Feedback Available
  • Every Information of Burgunj like Current Mayor

Birgunj Metropolitan City App Description in Nepali

The discription given below is in Nepali. If you don't understand English, you can see this in Nepali. Nepali Description;

यो अनुप्रयोगले वीरगञ्ज महानगरको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछ। यो अनुप्रयोगले वीरगञ्ज महानगरको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछ जस्तै नगरपालिका सेवाहरु, वार्ड जानकारी, प्रतिनिधिहरु र कर्मचारीहरु को सम्पर्क जानकारी, समाचार र घटनाहरु, बजेट जानकारी, लोकप्रिय गन्तव्यहरु र अधिक।


Must Have: UC Browser Mod Apk

Address : Birgunj, Parse, Nepal (Province 2)(Central Development Region CDR)

Birgunj Metropolitan City Apk Download Latest Version 2020

App Name: Birgunj Metropolitan City Apk
App Size: 4.8 MB
App Version: Latest
Offered By: Birgunj Metropolitan City


Screenshots of Birgunj Metropolitan City Apk

Following are the screenshots taken from Birgunj Metropolitan City Apk:

Birgunj Metropolitan City Apk


Birgunj Metropolitan City Apk


Birgunj Metropolitan City Apk


Birgunj Metropolitan City Apk

2 Comments

Post a Comment